Archiv rubriky: Děkanát

ze života přerovského děkanátu

U kapličky P. Marie v Olší zněly modlitby rodin

Po růžencové pobožnosti proložené zpěvem s kytarou přišlo na řadu skvělé divadlo o králi Šalomounovi. Škoda, že ho nemohlo ocenit více diváků. Potom jsme se společně vydali do Majetína ke koním, kde nám mimo jiné zkušené jezdkyně Anička Karasová a její kamarádka ukázaly, co dovedou. Nakonec se povozili zájemci z řad přítomných dětí.

 

Misijní klub pro dospělé

Misijní sestry Služebnice Ducha Svatého Vás srdečně zvou k účasti na pravidelných setkáních Misijního klubu.

Co je Misijní klub?

Společenství lidí, kteří se podle svých možností snaží pomáhat potřebným v rámci Papežských misijních děl (PMD). Člen Misijního klubu je zároveň členem PMD a přímo podporuje světové misie. Klub je určen pro dospělé.

KDY:
každý první a třetí čtvrtek v měsíci v 17.00
(zahájení 7.10.2021)

KDE:
u misijních sester ve farním sále v Přerově (1. patro)

PROGRAM:
seznámení se s PMD
společná modlitba za misie
vzdělávání se v misijní tématice: misijní čtení/video (společná četba listů z misií, seznámení se s papežskými misijními encyklikami, sledování dokumentů o misionářích apod.)
podpora misií – modlitbou, spořením na chléb pro misie, společným vyráběním drobných výrobků…
sdílení se s vlastním prožíváním misií (tam, kde žijeme)
radost ze společenství

S SEBOU:
otevřené srdce a misijního ducha 🙂

VÍCE INFORMACÍ:
sr. Jozefína (tel. 603 571 536)

Misijní sestry se na faru do Přerova nastěhovaly v roce 2019.