Archiv rubriky: Brodek

ze života brodecké farnosti

Věřím …

Hodový koncert duchovní hudby u sv. Jana Křtitele v Brodku přinesl dnes v podvečer velmi krásný a žánrově pestrý hudební zážitek.

Pozvání pořadatelů přijal pěvecký soubor Vocallica ze Šternberka plus trio mladých žen (varhany, violoncello a soprán) z Olomouce. Děkujeme! Jedním z vrcholů vystoupení byla sborová píseň Marka A. Millera nazvaná I believe (Věřím). Jedná se o zhudebnění hlubokého vyznání víry neznámého člověka židovské národnosti, který se v Německu  během Druhé světové války ukrýval před nacisty. Slova modlitby, která si mezitím získala srdce statisíců posluchačů, objevili po válce američtí vojáci napsaná na stěně bývalého úkrytu pod symbolem Davidovy hvězdy. Zhudebněný text a jeho překlad do češtiny zní:

I believe in the sun even when it´s not shining.
I believe in love even when I don´t feel it.
I believe in God even when God is silent.

Věřím ve slunce, i když nesvítí.
Věřím v lásku, i když ji necítím.
Věřím v Boha, i když mlčí.

Pro ty, kdo jste dnešní koncert nestihli, doporučujeme shlédnutí alespoň internetové nahrávky této písně z jiného kostela.     

Rozšiřujeme nabídku hodin náboženství

Zatímco se všichni – děti, rodiče i učitelé – těšíme na prázdniny, přichází naše farnost s nabídkou, která tady dosud nebyla. Od září 2019 bude možné chodit do náboženství pro druhý stupeň nejen v Brodku, ale také na faře v Rokytnici. Starší děti si tak nově mohou vybrat místo, den (středa nebo čtvrtek) i hodinu, která jim lépe vyhovuje. 

Děkuji paní katechetce Markétě Matlochové za její ochotu zapojit se do výuky. Pro ty, kdo ji neznáte, můžu prozradit, že je to žena velmi podnikavá, která pracuje na Centru pro rodinu v Olomouci, náboženství učí už mnoho let a má za sebou také zkušenost pastoračně misijní práce ve FATYMu na Vranově u Brna, kde vzniká známý křesťanský časopis Milujte se! V našem děkanátu zastává Markéta funkci zástupkyně a koordinátorky všech katechetů, takže pro nás například řídila přípravu květnového výletu s dětmi do Rožnova.   

Celý plán výuky náboženství ve školách i na farách pro školní rok 2019/20 je již připraven. Pokud jste na něj zvědaví, mrkněte na přiloženou přihlášku. Zatím ale mysleme především na prázdniny a snažme se je prožít ve zdraví a radosti.

S požehnáním
+ otec Tomáš

KE STAŽENÍ
Přihláška do náboženství 2019