Archiv autora: Didymos

Přezdívka Didymos patří otci Tomášovi, duchovnímu správci naší farní rodiny.

Návštěvy v rodinách usměrňují službu kněze

Milí farníci,

letní měsíce bývají na rokytnické faře zvány „dobou gastronomického experimentování“. Může za to jednak omezený provoz školní kuchyně, ale také zeleninová úroda na zahradě a volnější rytmus každodenní práce.

Jak je vidět na sérii následujících obrázků, vaření se nebojím a docela mě tato činnost baví. Přesto bych byl rád, kdybych se v ní cvičil jenom přes týden a v neděli se i nadále držel osvědčené praxe společného stolování s vámi. Za ideální považuji nedělní návštěvu v rodině (domácnosti), která mě pozve, tak jednou, dvakrát ročně. Po sedmi letech ve farnosti už přitom nejde o seznamování jako spíš o příležitost k naslouchání vašim aktuálním životním zkušenostem.

Jako kněz jsem odpovědný za přípravu duchovního pokrmu pro vaše duše. Rozhovory, které spolu při různých příležitostech vedeme, jsou potřebné, aby se moje rozjímání a kostelní promluvy nevznášely v oblacích, ale smysluplně osvětlovaly životní realitu našeho společenství. Totéž platí o přímluvné modlitbě, kterou vám těžko můžu nabídnout, pokud mi svoje potřeby nesvěříte.

Děkuji vám za důvěru a otevřenost.

otec Tomáš

Odešel pan Antonín Benda (1941)

V požehnaném věku 81 let odešel vstříc svému Pánu

pan Antonín Benda
Citov 4

Pohřeb se koná
ve čtvrtek 10. 8. ve 14.00
v kostele sv. Jiří v Citově.

 

 

Po mši svaté a modlitbách za spásu jeho duše bude tělo našeho zemřelého bratra uloženo do rodinného hrobu na místním hřbitově. Věčné odpočinutí dej mu, Pane, a světlo věčné ať mu svítí. Ať odpočívá v pokoji!

Svět potřebuje Evropu, která si nezvykne na válku

„Bůh nás miluje takové, jací jsme“, řekl František ve čtvrtek 3. srpna při zahájení Světových dní mládeže. Milosrdenství je klíčovým poselstvím evangelizace. 

Ve svém projevu k portugalským státním a občanským představitelům Svatý otec opětovně vyzval, aby Evropská unie rozvíjela diplomacii, která by hasila konflikty počínaje tím na Ukrajině.

POSLECHNĚTE SI: Komentář k oběma aktuálním projevům papeže Františka z pera edičního ředitele vatikánského Dikasteria pro komunikaci (ZDE).

Zdroj: Rádio Vatikán

Sestřih ze zahájení Světových dní mládeže – Lisabon 3. 8. 2023