Odešla paní Danuška Dreiseitlová (1946)

Obklopená něžnou láskou
rodiny a modlících se přátel
odešla vstříc svému Pánu

paní Danuše Dreiseitlová
roz. Černá

Rokytnice 225

Pohřeb se koná
v pondělí 12.4. ve 14:00
v kostele sv. Jakuba
v Rokytnici.

Přístup do kostelních lavic bude kvůli pandemii omezen dle aktuálních nařízení vlády.  Účastníci pohřbu bez osobního pozvání mohou mši svatou sledovat v předsíni nebo před kostelem a následně nás doprovodit na hřbitov, kde bude tělo naší zemřelé sestry uloženo do rodinného hrobu. Jménem pozůstalých děkujeme za projevy soustrasti a za modlitby.

Věčné odpočinutí dej jí, Pane,
a světlo věčné ať jí svítí.

Velikonoční mše v pondělí – střídáme se

Milí bratři a sestry, kteří jste si včas nestihli rezervovat účast na velikonočních bohoslužbách a zůstali jste doma, zvu vás do kostela na Velikonoční pondělí (5.4.).

+OT

V Rokytnici (7:30) a v Brodku (9:15) vám dají přednost ti, kdo už vzkříšení Krista letos oslavili. Proto se nemusíte bát přijít ani vy, kdo se cíleně vyhýbáte početnějším shromážděním.

POZOR: Odpolední mše v Citově začne v 15:00 korunkou k Božímu milosrdenství. Rezervace dnes nejsou třeba.