Ekonomická rada

Ekonomická rada je spolu s farářem a pod jeho vedením odpovědná za kontrolu a realizaci hospodaření farnosti.

Do její kompetence patří mimo jiné starost o údržbu movitého i nemovitého majetku, plánování investic a schvalování rozpočtu, vybavení služebních místností a prostor potřebných k rozvoji života našeho společenství, pravidelné roční inventury atd.

Stanovy ekonomické rady farnosti arcidiecéze olomoucké

S platností od 1. února 2017 do 31. ledna 2021
tvoří spolu s knězem naši ekonomickou radu:

ve farnosti Rokytnice u Přerova:

Bc. Jiří Úlehla                                
Jindřiška Schmidtová                 
Josef Úlehla                                  
Josef Bochňák                              

ve farnosti Brodek u Přerova:

Ing. Josef Hlavinka                       
Marta Vondráková                       
Jitka Šebíková                            
Bc. Tomáš Doležel                     

ve farnosti Citov u Přerova:

Jan Palásek                                    
Ing. Otakar Machala                   
Bohumila Pavlíková                   
Ing. Anna Ševečková                 

Bratři uvedení na prvním řádku byli do ekonomické rady své farnosti zvoleni dne 8. 1. 2017 ze strany farníků, ostatní pak přijali jmenování navržené farářem.

Komunitní web katolíků žijících kousek od Přerova