17. 6. 2018

Stránka obsahuje týdenní přehled bohoslužeb a další oznámení oficiálně publikovaná v kostelích naší farní rodiny.

OHLÁŠKY:

Petici protestující proti ratifikaci Istanbulské úmluvy v Poslanecké sněmovně ČR můžete v našich kostelích podepsat do konce června. Bližsí informace žádejte osobně od otce Tomáše, čtěte farní mušli, nebo si zajeďte do Olomouce na odborný seminář pořádaný tuto středu (20.6.) večer na teologické fakultě.
Oblastní charita Přerov hledá novou ředitelku či ředitele s nástupem od září 2018. Blížšší informace k výběrovému řízení jsou vyvěšeny na plakátech, nebo na internetu.
Výuka náboženství na ZŠ Brodek v tomto školním roce skončila. Žáci na ZŠ Rokytnice a na faře v Brodku se sejdou tento týden naposledy. Děkuji Bohu za všechno dobré, co nám společně strávené chvíle nad otázkami spojenými s vírou přinášejí. 
Nedělní mše svatá v Citově se kvůli biřmování uskuteční mimořádně už v sobotu (23.6.) večer od 18:30. V Rokytnici bude ranní mše jako obvykle. Všem, kdo máte možnost dopravit se v neděli (24.6.) na 9 hodin do Brodku, doporučuji dát přednost účasti na mši sv. s otcem arcibiskupem. Prosím, abyste se pokud možno účastnili už modlitby růžence, která bude v kostele začínat v 8:30. V 9 hodin byste měli být všichni na svých místech, abyste se stačili usebrat a naladit na slavnostní liturgii.  V 9:05 bude čten úvodní komentář a hned potom vyjde ze sakristie liturgický průvod.
Všem, kdo se chtějí přidat k modlitbám matek, je přes víkend otevřeno další triduum v Citově, které se koná od pátku (22.6.) do neděle (24.6.) s následujícím programem: přímluvy za kněze přeložené do nových farností a smír za zneuctění Krista na divadelních prknech v Brně v pátek od 19 hodin; přímluvná modlitba s pannou Mariií za všechny naše biřmovance v sobotu od 19:30; díkůvzdání za přijaté milosti v neděli večer od 19:00.  
V Rokytnici bude adorace SJVS v sobotu dopoledne (23.6.) od 9:00.
Nedělní podvečer bude nakonec patřit hodovému koncertu v brodeckém kostele, při kterém poděkujeme sponzorům dokončené opravy střechy.

Komunitní web katolíků žijících kousek od Přerova