08. 4. 2018

Stránka obsahuje týdenní přehled bohoslužeb a další oznámení oficiálně publikovaná v kostelích naší farní rodiny.

OHLÁŠKY:

Dnes je poslední možnost odevzdat vyluštěnou velikonoční křížovku. Do večera ji můžete hodit do poštovní schránky na faře v Rokytnici. Vyhodnocení soutěže proběhne příští neděli.
Nenadálé povinností faráře vedou tento týden k mimořádné úpravě našeho programu bohoslužeb. Odpadá mše svatá v úterý večer i v sobotu ráno. Přijaté mešní úmysly budou odslouženy mimo farnost.
Na obvyklém místě v kostele najdete nové číslo děkanátního časopisu, tentokrát i s naší místní přílohou zvanou Kaštánek. Všem farníkům přeji příjemné čtení a děkuji nynějším i budoucím spolupracovníkům Kaštánku.
Slavnost prvního svatého přijímání dětí proběhne letos o pouti v Citově za dva týdny, tj. v neděli 22.4. Celkem se na přijetí svátostného Ježíše připravilo 8 dětí (3 z Citova, 1 z Císařova, 1 z Brodku, 2 z Lukové a 1 z Rokytnice).
Společenství Eden se těší z tradičně velkého zájmu dětí o náš letní křesťanský tábor v Hoštejně. Sourozenecké slevy je možné uplatnit do konce dubna. Podrobnosti jsou na plakátech i na webu. Do táborové kuchyně hledáme třetí kuchařku, která by si vzala na starost strávníky s dietami. Bližší informace u otce Tomáše, duchovního rádce Edenu.
Ve všech třech farnostech budou v následujících týdnech pořádany jarní brigády. První z nich se koná v Citově už tuto sobotu (14.4.) od 9 hodin. Bližší informace u Vítka Navrátila. Jménem těch několika obětavých lidí, kteří na farní brigády chodili pravidelně v loňském roce prosím o pomoc i další muže a ženy. Heslo: každá ruka dobrá. Termín podobné bridády v Brodku je za dva týdny – v sobotu 21.4. – a v Rokytnici v úterý 24.4.
Přebohatá nabídka očekávaných událostí na duben a květen se nachází rozepsána na farní mušli. Najdete v ní např. kurz první pomoci s profesionální záchranářkou, tradiční pouť farnosti na Svatý Hostýn a do katedrály v Olomouci, vícedenní cyklovýlet mládeže včetně letošní trasy, farní ples ke dni matek zvaný „májový bál“, nebo jedinečný výlet pro děti z náboženství namířený do Luhačovic.
Sbírka příští neděle bude věnována na pomoc obyvatelům zemí Středního a Blízkého Výchochu při obnově jejich domovů poničených válkami (komentář biskupů).

Komunitní web katolíků žijících kousek od Přerova