14. 1. 2018

Stránka obsahuje týdenní přehled bohoslužeb a další oznámení oficiálně publikovaná v kostelích naší farní rodiny.

OHLÁŠKY:

Ve dnech 18. – 25. ledna se budou křesťané z různých církví společně modlit za jednotu. Mottem týdne budou slova, která zpívali Izraelité po vysvobození z otroctví: Tvá pravice, Hospodine, velkolepá v síle (Ex 15,6). Podle svých možností se k tomuto volání připojme!
Příprava na první svaté přijímání dětí začne tuto sobotu (20.1.) na faře v Rokytnici.  
Tříkrálová sbírka přinesla letos do charitních pokladniček v Rokytnici 26.600,- Kč, Brodku u Přerova 29.220,- Kč, Citově 15.425,- Kč a Císařově 12.723,- Kč. Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří koledovali a radujeme se z praktické lásky mnoha ochotných dárců.  
Přehled hospodaření našich farností za rok 2017 bude zveřejněn do konce měsíce ledna. 
V tomto týdnu doprovodíme na věčnost dva naše bratry. Pohřeb pana Aloise Krejčíře z Císařova se koná v pondělí odpoledne v Citově. S panem Stanislavem Rychlým se rozloučíme ve čtvrtek odpoledne v Rokytnici. Věčné odpočinutí dej jim, Pane …

Komunitní web katolíků žijících kousek od Přerova