08. 09. 2019

Stránka obsahuje týdenní přehled bohoslužeb a další oznámení oficiálně publikovaná v kostelích naší farní rodiny.

OHLÁŠKY:

Příští neděli (15.9.) se při mši svaté v Rokytnici skrze svátost křtu narodí k věčnému životu dítě – Petra Jurečková z Rokytnice.
Téhož dne, tj. příští neděli odpoledne, čekám na své domácí faře ministranty ze všech tří obcí, abychom společně prožili první ministrantskou schůzku v tomto školním roce. Kluci, neváhejte přijít! Mezi 16. a 18. hodinou budu doma jenom pro vás.
Vyučování náboženství začne od poloviny září. Prosím všechny zainteresované děti a rodiče, aby se během tohoto týdne ujistili, že na faře, v kostele, nebo ve škole už odevzdali přihlášku.
Zvídaví dospělí letos nebudou muset dětem hodiny náboženství příliš závidět, protože se nám otevírá možnost účasti na tzv. biblických hodinách. Úvodní téma zazní už tuto středu (11.9.) večer na faře v Rokytnici. Pokud máte čas, přiďte si ho poslechnout.
Vychází nový Kaštánek, který obsahuje mimo jiné poutavé ohlédnutí za letošním táborem v Bohuslavicích. Na základě páteční porady vedoucích mohu vyřídit příznivcům Edenu, že tábor 2020 proběhne na stejném místě a ve stejném termínu jako letos. Zároveň můžete začít přemýšlet o své přihlášce na podzimky, které se budou konat na místě dosud utajeném od pátku 25.10. do pondělí 28.10.
Kaštánek i nový děkanátní časopis si rozeberte do svých domovů na stole pod kůrem. Z Kaštánku se např. dozvíte, kam pokročila intenzivní jednání ekonomické rady ohledně budoucího využití farní zahrady v Rokytnici, jak proběhl náš letošní cyklovýlet na Bouzov, nebo jak by měla správně vypadat farnost zítřka. Protože použitý barevný tisk není levný, prosím vás, abyste náš farní časopis po přečtení neodložili do sběru, ale raději ho půjčili nebo darovali někomu dalšímu. Také tímto jednoduchým způsobem se můžeme zapojit do misijní činnosti církve.
Brány farního klubu v Brodku se po prázdninové přestávce široce otevřou v pátek 20.9. od 17 hodin. Letos se na děti těší tato čtveřice vedoucích: Honza a Maruška Vystrčilovi, Honza Kvapil a Anežka Brhlíková. Ať Pán žehná váš společně strávený čas!
Kurz lektorů začíná na Sonusu tento pátek (13.9.) v 19:30. Přihlášky je třeba odevzdat do rukou vlastního pana faráře.
Dnes (8.9.) máte poslední šanci nahlásit bez obav z odmítnutí svoji účast na připraveném edukačním programu k 80. výročí zahájení 2. světové války. Vyplněné přihlášky i cenu zájezdu vybírá paní Jitka Navrátilová (kontakt na plakátech).
Podrobné informace k nadcházejícímu 3. ročníku Rokytnické bludičky najdete v Kaštánku a na farní mušli. Kdo by se chtěl tuto sobotu (14.9.) v Rokytnickém kostele zapojit do noční modlitební štafety, ať se mi co nejrychleji ozve. Mši svatou s nedělní platností za účastníky a organizátory pochodu bude v sobotu od 17:00 pravděpodobně celebrovat otec Pavel Šíra. Od 16 hodin povede sr. Kateřina Klosová adoraci SJVS.

Komunitní web katolíků žijících kousek od Přerova