13. 01. 2019

Stránka obsahuje týdenní přehled bohoslužeb a další oznámení oficiálně publikovaná v kostelích naší farní rodiny.

OHLÁŠKY:

Dobrodinci Tříkrálové sbírky věnovali koledníkům v letošním roce do pokladniček v Rokytnici 28.860,- Kč, v Brodku včetně Lukové o 8 korun více, v Citově 15.375,- Kč a v Císařově 12.080,- Kč. Průběžné výsledky celostátní sbírky můžete sledovat na farní mušli. Všem dárcům ať Pán odplatí svou štědrostí!
Přehled hospodaření našich farností za uplynulý rok čekejte koncem února v dalším čísle časopisu Kaštánek.
Týden modliteb za jednotu křesťanů probíhá od 18.1. do 25.1. pod patronátem P. Marie.
Zimní víkendovka pro děti – vyhlášená minulou neděli – byla opět bleskurychle obsazena. Letní tábor s Edenem inspirovaný kouzelným světem Narnie je pro zájemce dosud otevřený a to za výhodnou cenu. Podrobnosti na plakátech.
Vyučování náboženství na základních školách pro toto pololetí skončilo. Příští hodina se plánuje začátkem února. Náboženství na faře v Brodku běží dál bez omezení.
Otec Tomáš odjel dnes (13.1.) ráno s několika přáteli na letiště do Vídně, odkud startuje jejich dobrodružná pouť do středoamerické Panamy. Všechny účastníky setkání mládeže provázejme modlitbou k Panně Marii, aby se vrátili domů posílení ve víře a ochotní plnit Boží vůli ve svém životě.
Program bohoslužeb ve všední dny je omezen. Sledujte proto aktuální ohlášky. Naléhavé záležitosti vyřizujte v Přerově. Kontakt najdete na farní mušli nebo u našich kostelníků.
V rámci plesové sezóny 2019 se můžete vypravit také na dva tradiční farní plesy v našem okolí, a to buď do Kokor v sobotu 26.1. nebo do Přerova v sobotu 2.2. Kdo by chtěl šetřit střevíce, ať počítá s tím, že Májový bál v Citově se koná podobně jako loni v sobotu 11.5.    
Ministrantská schůzka na brodecké faře začne příští neděli (20.1.) v 16 hodin. Všechny kluky od oltáře srdečně zvou Ondra s Martinem.

Komunitní web katolíků žijících kousek od Přerova