21. 10. 2018

Stránka obsahuje týdenní přehled bohoslužeb a další oznámení oficiálně publikovaná v kostelích naší farní rodiny.

OHLÁŠKY:

Program bohoslužeb ve všední dny tohoto týdne je velmi neobvyklý. Prosím, věnujte mu zvýšenou pozornost, ať někde nestojíte u zavřených dveří. Zároveň připomínám, že v neděli 28.10. dochází ke změně času na zimní.
Znovu se na vás obracím s výzvou o rozšíření kruhu tzv. lektorů Božího slova, kteří nám při mši svaté předčítají z Písma. V každém kostele jich potřebujeme minimálně osm, aby se mohli v neděli prostřídat během čtyř týdnů. Bližší informace podám osobně.
Plnomocné odpustky na pomoc duším v očistci je možné zístat za obvyklých podmínek při návštěvě hřbitova, a to každý den v období 25.10. (tento čtvrtek) až 8.11. Mimo tyto dva týdny lze modlitbou na hřbitově získat pro zemřelé odpustky částečné.
Společná dušičková pobožnost se v našich obcích bude konat dle rozpisu v Kaštánku a na farní mušli: Citov a Brodek v pátek 2.11. večer, Rokytnice v neděli 4.11. večer.
Připomínka 100. výročí vzniku Československé republiky vyvrcholí o následujícím víkendu. Vybírat můžete z bohaté nabídky duchovních, společenských, zábavných i vzdělávacích programů. Pamětní lípa bude tuto sobotu (27.10.) zasazena v Brodku a Citově. Adorace SJVS proběhne téhož dne dopoledne v Rokytnici. Na mši svatou se můžete dostat buď ráno v Brodku, nebo odpoledne v Kokorách (komentář).
Naši pozornost si dále zaslouží velká historická hra o dějinách Brodku, na kterou se mohou vypravit rodiny, nebo jiné skupiny za účasti alespoň jednoho dospělého. Registrace probíhá v učebně nauky ZUŠ Brodek příští neděli (28.10.) od 14:00 do 14:30. Putovat se bude podle mapy po 15 stanovištích spojených s významnými budovami obce. Všichni účastníci, kteří dojdou do cíle,  obdrží odměnu. Akci pořádatelsky zajišťuje farnost Brodek spolu s místní medvědářskou společností.
Farnost Rokytnice zve širokou veřejnost na dnešní vernisáž obrazů paní Vladimíry Mikle s tématem Desatero Božích přikázání. Prezentace díla, které má zůstat trvale umístěno v nově zrekonstruovaném farním sále, proběhne od 16 hodin. Tvůrci obrazů rádi osobně odpoví na naše otázky. Občerstvení zajištěno.
BRODEK: Sbírka brodeckých občanů na Strom svobody dnešním dnem končí. Všem dárcům ať Pán odplatí svou štědrostí jejich dary!

Komunitní web katolíků žijících kousek od Přerova