03. 11. 2019

Stránka obsahuje týdenní přehled bohoslužeb a další oznámení oficiálně publikovaná v kostelích naší farní rodiny.

OHLÁŠKY:

Dnes vychází nový Kaštánek, který mimo jiné vysvětluje anglický nápis z misijní placky, kterou jste v kostele dostali darem minulou neděli. Časopis je volně k rozebrání u vchodu do kostela. Můžete jej vzít i pro ty, kdo dnes v kostele chybí. Komu chybí doma misijní placka, ať si ji vezme v krabici vedle Kaštánku (špendlík šikmo).   
Biblická hodina ve středu (6.11.) večer otevírá v 18:30.
Páté letošní číslo Kaštánku je obsahově velmi bohaté. Na své si přijdou všichni, které zajímá výsledek nedávné veřejné debaty o farní zahradě v Rokytnici nebo graf ze sčítání účastníků bohoslužeb první říjnové neděle. V myšlenkách se vrátíme k řadě zajímavých událostí včetně zářijové přednášky a zájezdu. Za všechny příspěvky našim dopisovatelům a fotografům děkujeme. Pokud byste měli námět na článek do vánočního vydání, neváhejte se kvůli tomu ozvat.  
Členové všech pastoračních rad budou v sobotu (9.11.) na faře v Brodku tvořit naše akční plány na rok 2020. 
Slibované herní odpoledne na faře v Rokytnici bude dnes (3.11.) od 16 hodin.     
Mladí z farnosti Citov vás opět po roce srdečně zvou na setkání se svatým Martinem. Sraz je u mlýna v sobotu (9.11.) v 17:00. Děti si mohou vzít do pochodu lucerničky a a maminky prosíme o něco dobrého na stůl po příchodu na faru. 
Potom už nás čeká pouť do Říma a výročí svatořečení Anežky České, které v r. 1989 bezprostředně předcházelo pádu komunistického režimu v Československu. Jedná se o vzácnou příležitost ke společnému díkůvzdání za svobodu, ale i výzvu k zamyšlení nad naší současností. Všem zapojeným organizátorům, bez kterých by to nešlo, děkuji za pomoc s přípravou důstojné připomínky.  Podrobnosti najdete na plakátech a v Kaštánku.

Komunitní web katolíků žijících kousek od Přerova