7. 4. 2019

Stránka obsahuje týdenní přehled bohoslužeb a další oznámení oficiálně publikovaná v kostelích naší farní rodiny.

OHLÁŠKY:

Děkuji všem, kdo jste svým aktivním přístupem přispěli k vydařenému prožití jarních adoračních dní v naší farnosti i dalšího kola kvízové ligy. Moc bych si přál, aby v budoucnu mezi námi ještě více lidí zakusilo sílu a krásu společné modlitby před Nejsvětější svátostí.
Tradiční děkanátní časopis – Slovo pro každého – se stal v letošním roce čtvrtletníkem a dnes dostáváte do rukou jeho první číslo. Kromě přehledu velikonočních bohoslužeb v něm upozorňuji zvláště na dvě nabídky. Tou první je národní pouť do Říma, která se uskuteční v listopadu tohoto roku a náš děkanát tam vypravuje vlastní autobus. Druhá pozvánka se týká dětí z náboženství, pro které je na květen připraven celodenní výlet, tentokrát do Rožnova pod Radhoštěm. 
Pracovní jednání ekonomických rad proběhne v jednotlivých obcích tento týden. 
ROKYTNICE: Před farou v Rokytnici je třeba začít sekat trávu, což může být práce faráře pouze na úkor jiných důležitějších činností. Prosím proto muže, kteří by mi s tím rádi pomohli, aby se co nejdříve ozvali. Sekačka prošla údržbou je na faře připravená k použití. 
Velikonoční obřady začínají slavnou mší svatou na památku Poslední večeře příští týden ve čtvrtek. Mimořádný obřad umývání nohou – připomínající Ježíšův příklad lásky – se uskuteční v Rokytnici a Brodku podle toho, zda se najde dostatečný počet apoštolů z řad mužů, žen a dětí. Bližší informace získají zájemci v sakristii.
Dnes také můžete začít obsazovat rozpis bdění u Božího hrobu na Bílou sobotu.
Křížová cesta se dnes odpoledne koná v obvyklou dobu ve všech třech kostelích.
Ministrantská schůzka začíná v Citově v 16 hodin. Sraz u kostela ve sportovním oblečení. Já pojedu z Rokytnice v 15:40 a mám v autě volné místo.
Řešení křížovky z minulého čísla Kaštánku zasílejte na email redakce ještě tento týden.
Adorace SJVS se koná v Rokytnici tuto sobotu (13.4.) dopoledne, zatímco v Přerově poběží celodiecézní setkání mládeže.
Hlavní příležitost k velikonoční sv. zpovědi bude v našich farnostech v sobotu (13.4.) odpoledne podle rozpisu v ohláškách. Pozor na neobvyklé časy (14:00 Citov, 15:00 Brodek, 17:00 Rokytnice). Poslední zpovědní den s větším počtem kněží můžete využít na Květnou neděli odpoledne v Troubkách.
Koncert scholy Boží Bang z Přerova obohatí radostnou atmosféru velikonoční neděle.
Národní pochod pro život a rodinu v Praze patří k událostem, které bychom rádi prožili jako společnou farní pouť. Zájemcům, kteří si příliš nerozumí s internetem, nabízím pomoc s přihlášením. Farníky, kteří se do speciálního vlaku příhlásili sami, prosím, aby napsali svoje jméno na seznam v kostele, ať o sobě víme a můžeme jet ve skupině. 
Kdo jste se zapojili do letošní postní almužny, doneste, prosím, svou pokladničku na Květnou neděli do kostela, abychom ji mohli odevzdat pracovníkům Charity.

Komunitní web katolíků žijících kousek od Přerova