14. 10. 2018

Stránka obsahuje týdenní přehled bohoslužeb a další oznámení oficiálně publikovaná v kostelích naší farní rodiny.

OHLÁŠKY:

Říjnová ministrantská schůzka se koná dnes (14.10.) odpoledne od 16 do 18 hodin. Kromě praktického nácviku liturgie a velké poznávací soutěže – nazvané „Mise cti“ – vás čeká překvapení ve formě zbrusu nového hracího stolu. Sraz ministrantů ze všech našich obcí je na faře v Rokytnici v 16 hodin. Děkuji rodičům, kteří svým dětem schůzku umožní.
Připomínka 100. výročí vzniku republiky pokračovala o víkendu v Citově velmi příjemnou společenskou akcí nazvanou retro kavárna. Díky všem, kdo jste spojili své síly na její přípravě. Hlavní část oslav proběhne za 14 dní a naše farnost bude opět u toho. Aktuální program naleznete na farní mušli. Farníci z Brodku se mohou ještě dnes a zítra zapojit do dobročinné sbírky mezi občany na pořízení pamětní lípy. Seznam dárců bude uložen do kovové schránky u kořene stromu.
Děkuji za pomoc při podzimní brigádě na faře, která se v sobotu konala v Rokytnici a v Brodku. Bez vaší ochoty přiložit ruku k dílu, by naše farní prostory nemohly plnit svůj účel. 
Velkou důležitost v životě farnosti mají tzv. lektoři Božího slova, kteří nám při mši svaté předčítají z Písma. Obecně vidím, že bychom v této oblasti potřebovali posily. V každém kostele by mělo být vyškolených lektorů minimálně osm. Kdo byste se rádi zapojili do této služby, přijďte se za mnou poptat do sakristie. Ke službě lektora nebo lektorky se mohou přihlásit všichni, kdo přijali svátost biřmování, mají zvučný hlas a těší se v našem společenství dobré pověsti.
Křest dítěte budeme slavit tuto sobotu (20.10.) v Rokytnici. Jedná se o krásný a veřejně přístupný obřad, na který se můžete přijít modlit s námi. Do církve přijmeme malou Nelinku Marii Borutovou z Rokytnice. DP! 
Rokytnická farnost srdečně zve všechny zvědavce a příznivce duchovního umění na vernisáž obrazů paní Vladimíry Mikle na téma Desatero Božích přikázání. Prezentace díla, které má zůstat trvale umístěno v našem farním sále, proběhne přístí neděli (21.10.) od 16 hodin. Občerstvení zajištěno.
Tématem nadcházející misijní neděle je výrok papeže Františka: „Nikdo není tak chudý, aby nemohl dát to, co má, ale ještě spíš to, čím je.“ Papežská misijní díla nás proto zvou k vytvoření mostu modlitby za misie, který se uskuteční tuto sototu (20.10.) ve 21 hodin. Spojíme se na dálku každý tam, kde právě budeme. K modlitbě za misie se dobře hodí růženec, protože při každém z pěti desátků můžeme myslet na jiný kontinent.

Komunitní web katolíků žijících kousek od Přerova