13. 10. 2019

Stránka obsahuje týdenní přehled bohoslužeb a další oznámení oficiálně publikovaná v kostelích naší farní rodiny.

OHLÁŠKY:

Po celý měsíc řijen se s církví denně modlíme růženec za misie – někteří se za tím účelem dokonce pravidelně scházíte v kostele (děkuji všem). 
V rámci nadcházející Misijní neděle nás česká biskupská konference prosí o zorganizování speciálního modlitebního mostu v každé farní rodině, který by duchovně propojil celou naši republiku. Tímto vás tedy, bratři a sestry, zvu, vezměte s sebou svoje děti, nastartujte auto, případně nabídněte místo věřícím stařenkám či stařečkům z vaší obce a přijeďte na náš společný misijní růženec tento pátek (18.10.) do kostela v Brodku. Počítejte s tím, že program bude cca na hodinu, takže má smysl se připojit, i kdyby vám to vyvyšlo hned na šestou.
Uprostřed týdne si připomeneme Výročí posvěcení kaple v Císařově (16.10.1893). Zvláště místní farníky prosím o hojnou účast na mimořádné mši svaté – středa v 17:00.
O hodinu později se na faře v Rokytnici sejdou muži na pravidelné Spolčo 30+.
Adorace SJVS proběhne v Rokytnici v sobotu (19:00) dopoledne v 9:00.
Příspěvky do dušičkového Kaštánku sbíráme ještě asi deset dní na emailové adrese redakce, nebo osobně na faře.
Říjnová ministrantská schůzka proběhne dnes (13.10.) odpoledne v Brodku. Sraz ve sportovním je v 16 hodin na fotbalovém hřišti.

Komunitní web katolíků žijících kousek od Přerova