12. 11. 2017

Stránka obsahuje týdenní přehled bohoslužeb a další oznámení oficiálně publikovaná v kostelích naší farní rodiny.

OHLÁŠKY:

Při sbírce na Arcidiecézní charitu jsme minulou neděli věnovali v našich kostelích celkem 9.525,- Kč. Všem dárcům ať Pán odplatí svou štědrostí!
Pokud jste byli zvyklí usuzovat na přítomnost kněze podle červeného auta zaparkovaného před farou v Rokytnici, vězte, že od listopadu toto znamení nefunguje, protože se snažím parkovat v garáži. Důvodem není jen roční období, ale hlavně neznámým pachatelem poškozené pneumatiky (čtyři hřebíky). Prosme Pána o milost upřímného obrácení viníka.
Úmysly mší svatých zapsané ve farním kalendáři od úterý do pátku tohoto týdne, budou odslouženy soukromě v rámci duchovních cvičení faráře na Svaté Hoře u Příbrami. Děkuji za pochopení.
ROKYTNICE:
Pokud by se mezi vámi našel dobrovolník – příp. dobrovolníci – ochotný pohrabat před naší farou terén rozkopaný po stavbě kanalizace a sekačkou na trávu prostranství upravit než přijde zima, ať se ozve do dnešního večera (12.11.) s prosbou o klíč Pepovi Úlehlovi.
Sbírka na opravy z příští neděle (19.11.) bude velice důležitá pro úhradu zbývající části nákladů za novou střechu farní budovy v Rokytnici. Bez Vaší podpory bychom letos v ekonomické radě ničeho nedosáhli. Děkujeme.
Poškozená střecha kostela v Rokytnici a v Citově bude po nedávné vichřici opravena na účet pojišťovny. 
BRODEK:
Práce na opravě kostela pokračují podle plánu, až na jednu věc. Při ohledání sanktusníkové věžičky bylo zjištěno, že její plech má svoji životnost definitivně za sebou. Řečí čísel to znamená vícenáklady ve výši cca 300.000,- Kč. Prosím proto o modlitbu za naše zastupitelstvo, aby neodmítlo žádost farnosti o pomoc z rozpočtu obce na rok 2018.
Nikoho z Vás jistě příliš nepřekvapí, že na letošní mimořádné výdaje při opravě kostela jsme si museli půjčit. Větší část peněz nyní dlužíme arcibiskupství. Další částku nám ze svých rezerv poskytla farnost Citov. Bez Vaší podpory při sbírkách bychom tyto závazky neměli jak splácet. Děkujeme, že na svoji farnost myslíte.
CITOV:
Poslední brigádu u kostela v Citově bychom letos rádi uskutečnili v sobotu 25.11.
Poškozená střecha kostela v Rokytnici a v Citově bude po nedávné vichřici opravena na účet pojišťovny. 

Komunitní web katolíků žijících kousek od Přerova