15. 04. 2018

Stránka obsahuje týdenní přehled bohoslužeb a další oznámení oficiálně publikovaná v kostelích naší farní rodiny.

OHLÁŠKY:

Někteří naši ministranti letos o Velikonocích poprvé vstoupili do kostela sv. Jiří v Citově, kde se na Velký pátek konal společný nácvik bohoslužby. Podobně to pak bylo na Bílou sobotu v Rokytnici. Dovolte mi, sestry a bratři, abych dnes vyslovil jedno své velké přání. Snažme se všichni postupně poznávat nejen různé kostely naší farní rodiny, ale také společenství věřících, které se tam schází k modlitbě. Vhodnou příležitostí může být např. vaše účast na hodové mši svaté ke cti místního patrona v sousední vesnici. Všimněte si, že takovou bohoslužbu obvykle nazývám poutní slavností. Na pouť přece nemusíme jezdit jen v září do Dubu. Plnomocné odpustky jsou nám k dispozici ve všech farních kostelích, které slaví svátek svého patrona.
Poutní slavnost u sv. Jiří v Citově proběhne příští neděli (22.4.) v 10:45. Mše svatá bude obětována za farníky nejen z Citova a také za děti přistupující poprvé ke sv. přijímání.
Vzdělávací kurz pro pastorační pomocníky bude v příštím školním roce probíhat v Přerově. Přednášky zajistí kněží z děkanátu dle rozpisu hodin a předmětů v posledním čísle děkanátního časopisu. Jedná se o nabídku, otevřenou všem, kdo se chtějí hlouběji vzdělávat ve víře. Účast na kurzu nikoho nezavazuje k novým úkolům ve farnosti, ale určitě přispěje k širšímu rozhledu těch, kdo pro církev pracují, nebo pracovat chtějí. Případné dotazy i žádost o přihlášení směřujte na svého faráře – nejlépe do konce května.
V loňském roce se kvůli svěcení nových biskupů nekonala tradiční prosebná pouť našeho děkanátu za rodiny a duchovní povolání do katedrály. Letos nás tam otec arcibiskup očekává v sobotu 28.4. Parkování osobních automobilů doporučujeme před katedrálou. Odjezd vlakem z Rokytnice je možný ve 14:10 a z Brodku ve 14:13. Modlitba růžence začíná v 15 hodin a celý program vrcholí mší svatou v 17 hodin. Zpáteční vlak odjíždí z Olomouce v 18:33. Rodičům nabízíme možnost svěřit děti během růžence a adorace do péče dobrovolníků z Centra pro rodinu, kteří jim připravují program přizpůsobený věku. Podrobnosti jsou na plakátech. 
Úspěšných řešitelů velikonoční křížovky bylo celkem 31. Blahopřejeme.
BRODEK

Slibovaná jarní brigáda na faře v Brodku se uskuteční tuto sobotu (21.4.) od 9 hodin. Kolem poledne budou podávány párky a něco sladkého na zub. S sebou si, prosím, vezměte dobrou náladu a pracovní oblečení. Někoho možná napadne otázka, proč se společná práce na faře organizuje až letos. Odpověď souvisí s tím, že jsme měli zatím v ekonomické radě jiné priority. Podnět k brigádě vzešel ode mě cca před měsícem. Děkuji všem, kdo si udělanjí čas.

ROKYTNICE

Jarní úklid kolem kostela a fary v Rokytnici proběhne v úterý 24.4. od 9 hodin. Děkuji všem, kdo si udělají čas. Kolem poledne se bude podávat občerstvení místo oběda.

Komunitní web katolíků žijících kousek od Přerova