25. 11. 2019

Stránka obsahuje týdenní přehled bohoslužeb a další oznámení oficiálně publikovaná v kostelích naší farní rodiny.

OHLÁŠKY:

V noci z neděle 17.11. na pondělí bylo na faře v Rokytnici vyšetřováno vloupání. Zjištěná škoda na majetku farnosti činí asi 40.000,- Kč. Většina z této částky připadá na opravu rozbitých dveří. Bez váhání bylo podáno trestní oznámení a pojišťovna začala shromažďovat podklady pro budoucí náhradu škody. Jsem velmi rád, že nedošlo k něčemu horšímu. Zároveň mi dělá velkou starost pomyšlení na to, co se může dít jednou v pekle s dušemi pachatelů – prý se jednalo o tři přespolní mladíky. Prosím vás proto modlete se se mnou za jejich obrácení. Totéž platí o nepřátelích víry, kteří se v různých zemích světa dopouštějí násilí na křesťanech i jiných náboženských menšinách. Podpořit volání pronásledované části církve po svobodě můžete při druhém ročníku tzv. Červené středy už tento týden (27.11.). Společná modlitba růžence začne na faře v Rokytnici v 18:15. Připojit se můžete také doma, když na vhodném viditelném místě necháte bezpečně hořet nebo svítit červené světlo (barva krve) – viz Černínský palác v Praze.          
V Rokytnici následuje po modlitbě za pronásledované křesťany další díl Biblických hodin pro dospělé.  
Pravidelná úterní mše svatá odpadá z důvodu účasti pana faráře na přednášce biskupa Františka Radkovského o Turínském plátně. Pokud byste si jej také chtěli poslechnout, přijeďte v úterý večer do Arcibiskupského paláce v Olomouci. Začátek je v 17 hodin.
Poslední pozvánka se týká dnešního promítání vzdělávacího filmu a následné besedy s vzácným hostem – panem Ing. Tomášem Hradílkem z Lipníka. Akce se koná dnes (24.11.) odpoledne v zasedací místnosti Obecního úřadu v Rokytnici od 16 hodin. Účastníkům doporučujeme zaujmout místo asi 15 minut předem a naladit se na program poslechem vybraných písní Karla Kryla, Jaroslava Hudky a Marty Kubišové. Klíčové slovo pro célé toto nevšední setkání zní „zkušenosti z totality“. Budeme je s naším hostem společně promýšlet, takže čím víc se nás do debaty zapojí, tím lépe pro všechny. (Kdo neví, kde je v Rokytnici obecní úřad, ať se někoho zeptá po mši svaté před kostelem.)     

Komunitní web katolíků žijících kousek od Přerova