10. 06. 2018

Stránka obsahuje týdenní přehled bohoslužeb a další oznámení oficiálně publikovaná v kostelích naší farní rodiny.

OHLÁŠKY:

Před časem jsme byli v kostele informováni o vážném riziku spojeném s tzv. Istanbulskou úmluvou – mezinárodní dohoda, která se tváří, že chce bojovat proti násilí na ženách. Petici proti ratifikaci této dohody adresovanou Poslanecké sněmovně ČR je možné podepsat v sakristii. Tato petice má výslovnou podporu vedení naší arcidiecéze.
S mimořádným časem mše sv. počítejte tento týden v úterý (12.6.) v Rokytnici. Důvodem je účast faráře na poradě k oslavě výročí republiky v Brodku.
Ekonomická rada farnosti zasedne k jednání na místní faře: Brodek ve čtvrtek (14.6.) ve 20 hodin a Rokytnice v pátek (15.6.) v 19 hodin. Všem, kdo se minulou sobotu zapojili do brigády na odkanalizování dešťových svodů kostela v Citově upřímně děkuji.
Výuka náboženství poběží ještě dva týdny. Na závěr školního roku pořádá klub dětí v Brodku farní táborák, který se uskuteční na brodecké faře v pátek 29.6. od 18:30.
Blíží se návštěva otce arcibiskupa Jana, který bude při pouti v Brodku některým našim farníkům vyprošovat z nebe sílu Ducha Svatého ve svátosti biřmování. Mše svatá v Citově se toho dne (24.6.) nekoná, ale bude nahrazena sobotní vigilií (23.6.) v 18:30.
V rámci hodového programu pořádá obec Brodek ve spolupráci s farností v neděli 24.6. večerní koncert pěveckého sboru Collegium vocale z Olomouce. Současně se zaradujeme i z opravené střechy kostela a poděkujeme sponzorům. Po skončení koncertu, který startuje v 18:00, bude možné si prohlédnout kostelní krovy a půdu.
Nácvik ministrantů, kteří chtějí sloužit u oltáře při mši sv. s otcem arcibiskupem, proběhne v brodeckém kostele tuto sobotu v 9 hodin. Předem děkuji za pomoc.

Komunitní web katolíků žijících kousek od Přerova