16. 6. 2019

Stránka obsahuje týdenní přehled bohoslužeb a další oznámení oficiálně publikovaná v kostelích naší farní rodiny.

OHLÁŠKY:

Starost o květinovou výzdobu brodeckého kostela převzaly od začátku června paní Marie Binderová a paní Marie Chrástecká. Předcházelo tomu rozhodnutí paní kostelnice Marty Vondrákové, která na pravidelnou péči o květiny po mnoha letech z osobních důvodů rezignovala. Velmi mě těší, když se ve farnosti jednotlivé služby – v duchu tvořivé spolupráce – předávají a dělí tak, aby se nikdo nemusel cítit přetížený.   
Zároveň prosím domácí pěstitele květin ve všech farnostech o pomoc s obstaráváním kytek pro kostel, abychom je nemuseli zbytečně nakupovat. Příspěvky na výzdobu o hlavních svátcích je možné i nadále nechávat v pokladničce u vchodu do kostela (BR), nebo je předat přímo do rukou pověřeným osobám. V Rokytnici se o výzbobu stará Miluška Mrázková s Aničkou Úlehlovou a v Citově Lenka Karasová s Pavlou Paláskovou.
Církevní manželství hodlají tuto sobotu (22.6.) uzavřít snoubenci Jitka Šebíková z Brodku u Přerova a Radek Dubravský z Přerova. Svatba se koná ve Velkém týnci od 12 hodin.
O týden později – v sobotu 29.6. – vstoupí do manželství v rodné Rokytnici Lukáš Obrtel s Barborou Nezhybovou. Téhož dne odpoledne se v Citově koná svatba Bacha Phama s Eliškou Němcovou. Oba páry snoubenců žijí aktuálně v Přerově. 
V poslední době se konalo několik účelových sbírek, při kterých jsme z celé naší farní rodiny odeslali na křesťanská média 8.057,- Kč, na pomoc křesťanům v Iráku 7.040,- Kč a na církevní školy v diecézi 6.095,- Kč. Všem dárcům ať Pán odplatí svou štědrostí.
Příští účelová sbírka by měla být až koncem října, takže se můžeme naplno věnovat opravám ve farnosti. Ze srdce děkuji za Vaši vytrvalou podporu.
Tento týden se ve všech skupinách koná poslední hodina náboženství. 
BRODEK: Boží Tělo v Brodku se bude konat ve čtvrtek večer od 19 hodin. Prosím všechny místní farníky, aby si uvědomili, že tento veřejný projev úcty k Pánu Ježiši v Eucharistii má být opravdovým svědectvím víry. Proto nelitujte času a přiďte se modlit s námi. Začátek slavnosti je mírně posunutý kvůli koncertu ZUŠ.  
Hodová poutní slavnost u sv. Jana Křtitele v Brodku proběhne příští neděli (23.6.) při mši svaté v 9:15. Účast na této bohoslužbě je pro místní i přespolní věřící příležitostí k sdílení radosti a duchovnímu růstu. Za obvyklých podmínek můžete na pouti v den svátku patrona farního kostela zístat také plnomocné odpustky.  
Hodová slavnost v Brodku bude uzavřena tradičním koncertem duchovní hudby, který začíná v kostele v 17 hodin. Jste srdečně zváni. Vstupné je dobrovolné.
Pro ty, kdo chtějí vyrazit na farní cyklovýlet na Bouzov a do Litovelského Pomoraví, připomínám, že náhradní termín je hned na začátku letních prázdnin od neděle 30.6. Podrobnosti najdete na farní mušli. 
Farníci všech generací si mohou přijít na své dnes odpoledne v Císařově. Farní den spojený s oslavou narozenin pana faráře začíná na hřišti za OÚ v 15:30. V případě potřeby se nebojte využít nabídky farního taxi a obraťte se kvůli tomu buď mě, nebo na řidiče – paní Hrčiříkovou (RO), pana Paláska (CI), paní Brhlíkovou a Josefa Hlavinku (BR).

Komunitní web katolíků žijících kousek od Přerova